Jaarrapportage 2018

Exploitatierekening naar programma's

Watersysteembeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2018
A

Gewijzigde begroting 2018
B

Jaarrekening 2018
C

verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting
B-C

Waterveiligheid

-26,4

-26,4

-25,7

0,7

Voldoende water

-47,6

-48,3

-50,6

-2,3

Schoon water

-6,8

-7

-6,8

0,2

Organisatie

-8,4

-8,4

-10,5

-2,1

Totaal lasten

-89,3

-90,1

-93,6

-3,5

Netto belastingen

86,1

86,1

84,7

-1,4

Resultaat

-3,2

-4

-8,9

-4,9

Zuiveringsbeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2018
A

Gewijzigde begroting 2018
B

Jaarrekening 2018
C

verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting
B-C

Waterveiligheid

0,0

0,0

0,0

0,0

Voldoende water

-0,4

-0,4

-0,3

0,1

Schoon water

-37,1

-37,1

-36,5

0,6

Organisatie

-10,3

-10,3

-11,6

-1,3

Totaal lasten

-47,8

-47,8

-48,4

-0,6

Netto belastingen

49,0

49,0

48,8

-0,2

Resultaat

1,2

1,2

0,4

-0,8

Totaal

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2018
A

Gewijzigde begroting 2018
B

Jaarrekening 2018
C

verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting
B-C

Waterveiligheid

-26,4

-26,4

-25,7

0,7

Voldoende water

-48,0

-48,7

-50,9

-2,2

Schoon water

-43,9

-44,1

-43,4

0,7

Organisatie

-18,7

-18,7

-22,1

-3,4

Totaal lasten

-137,1

-137,9

-142,1

-4,2

Netto belastingen

135,1

135,1

133,6

-1,5

Resultaat

-2,0

-2,8

-8,5

-5,7

ga terug