Jaarrapportage 2018

Programma bestuur en organisatie

De organisatie van Wetterskip Fryslân ontwikkelt zich voortdurend. Daarbij staat onze maatschappelijke opgave centraal. Resultaatgericht en efficiënt werken zijn belangrijke uitgangspunten voor ons werk.
Als waterschap hebben we een voorbeeldfunctie. Voor zover deze gaat om inspelen op de klimaatverandering komt dit terug in onze doelen voor duurzaamheid en de omgang met energie. Ook door samen te werken met maatschappelijke partners geven we het goede voorbeeld.
Een snel veranderende wereld vraagt van ons dat we ons gemakkelijk kunnen aanpassen. We nemen maatregelen om de flexibiliteit en slagvaardigheid van onze organisatie te vergroten. Ook spelen we in op nieuwe vragen die de samenleving aan ons stelt. Zo digitaliseren we onze dienstverlening en versterken we de burgerparticipatie.
We willen onze medewerkers een veilige, maar ook uitdagende en motiverende werkomgeving bieden. Dit is nodig om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen blijven beschikken.

Lasten

Begroot € 18.689.049
Realisatie € 22.057.917
Verschil € -3.306.619
ga terug