Jaarrapportage 2018

Programma overzicht

Binnen de programmaverantwoording 2018 wordt per programma inhoudelijk toegelicht:

  • Wat we hebben we bereikt
  • Wat we daarvoor hebben gedaan

In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate we onze doelen hebben bereikt. Dat doen we ook met een kleur:

Groen: Doelstelling is gerealiseerd.
Geel: Doelstelling is niet in 2018 behaald, maar wordt begin 2019 gerealiseerd.
Blauw: Doelstelling is gewijzigd in samenspraak met bestuur of vanuit een andere overheid.
Rood: Doelstelling is niet volgens begroting gerealiseerd.

  • Wat dat heeft gekost

In deze paragraaf staan de gerealiseerde netto-kosten van het betreffende programma. Deze kosten vergelijken we steeds met de (bijgestelde) begroting.