Jaarrapportage 2018

Verbonden partijen

Hierna zijn de partijen beschreven waarmee Wetterskip Fryslân op de een of andere manier is verbonden. Conform de voorschriften uit het Besluit Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen zijn de verbonden partijen niet geconsolideerd in de jaarrekening van Wetterskip Fryslân. Informatie over het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partijen is opgenomen onder uitvoeringsinformatie in de lijst van verbonden partijen.

ga terug