Jaarrapportage 2018

Realisatie van netto-kosten naar beleidsproducten

Bedragen x € 1 miljoen

Beleidsprodukten jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Jaarrekening 2017

10101

Eigen plannen

-8,7

-8,5

-8,7

-7,5

10102

Plannen van derden

-1,6

-2,2

-2,2

-1,9

10203

Beheersinstrumenten waterkeringen

-1,9

-1,6

-1,6

-1,6

10204

Aanleg en onderhoud waterkeringen

-20,2

-20,3

-20,5

-18,5

10205

Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

-0,1

0,0

0,0

0,0

10306

Beheersinstrumenten watersystemen

-1,6

-2,1

-2,1

-1,8

10307

Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen

-18,9

-17,9

-18,1

-16,6

10308

Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems

-1,7

-2,2

-2,2

-2,1

10309

Beheer hoeveelheid water

-20,8

-19,1

-19,8

-18,6

10310

Calamiteitenbestrijding watersystemen

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

10311

Monitoring watersystemen

-4,3

-4,0

-4,0

-3,9

10412

Getransporteerd afvalwater

-4,9

-4,8

-4,9

-5,1

10413

Gezuiverd afvalwater

-21,7

-21,5

-21,7

-21,0

10414

Verwerkt slib

-8,3

-8,8

-8,8

-8,5

10415

Afvalwaterbehandeling door derden

-0,2

-0,3

-0,3

-0,2

10619

Beheersinstrumenten vaarwegens en havens

0,0

0,0

0,0

0,1

10620

Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens

0,0

0,0

0,0

0,0

10929

Belastingheffing

-3,7

-3,1

-3,1

-3,8

10930

Invordering

-1,9

-1,5

-1,5

-2,0

11031

Bestuur

-4,3

-4,1

-4,1

-3,2

11032

Externe communicatie

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

11101

Onvoorzien

0,0

-0,2

-0,2

0,0

11103

Belastingopbrengst

137,4

139,1

139,1

138,9

11104

Verleende kwijtschelding en oninbaar

-3,8

-3,9

-3,9

-4,1

11105

Overige baten en lasten

-12,0

-9,4

-9,4

-11,8

11222

Beheer Keurkwartet en VTH-beleid

-0,2

-0,2

-0,2

-0,1

11223

Vergunningen en meldingen

-2,3

-2,1

-2,1

-2,1

11224

Adviezen vergunningen

0,0

0,0

0,0

-0,1

11225

Toezicht

-1,3

-1,3

-1,3

-1,4

11226

Handhaving

-0,6

-0,7

-0,7

-0,7

11227

Stimulering derden aanpak en subsidies lozingen

0,0

0,0

0,0

-0,1

19999

Resultaat

-8,5

-1,9

-3,4

1,1

ga terug