Jaarrapportage 2018

Incidentele baten en lasten

In begrotingsjaar 2018 hebben zich een aantal incidentele lasten en baten voorgedaan. Dit zijn lasten en baten die we niet tot de gewone bedrijfsuitoefening rekenen.

Incidentele lasten

Incidentele baten

ga terug