Jaarrapportage 2018

Programma schoon water

Schoon water is van groot belang. Voor de bescherming van de volksgezondheid. Voor de kwaliteit van de leefomgeving. Voor recreatie, natuur en economie. Daarom pakken we met het programma Schoon water verontreiniging van het oppervlaktewater aan. Ook zorgen we voor het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van het watersysteem.

Lasten

Begroot € 44.112.689
Realisatie € 43.392.021
Verschil € 728.016
ga terug