Jaarrapportage 2018

Programma waterveiligheid

Onze waterkeringen blijven voldoen aan de gestelde normen en kunnen de verwachte klimaatverandering goed opvangen. Dat is het doel van het programma Waterveiligheid. Wetterskip Fryslân zorgt ervoor dat de dijken en duinen langs de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer (primaire waterkeringen) en regionale waterkeringen langs het boezemwatersysteem in Fryslân en het Groninger Westerkwartier betrouwbaar en toekomstbestendig blijven.

Lasten

Begroot € 26.437.554
Realisatie € 25.712.283
Verschil € 786.826
ga terug