Jaarrapportage 2018

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Bij ieder besluit wegen we de verschillende maatschappelijke en economische effecten goed tegen elkaar af. Ook houden we rekening met de belanghebbenden. Voor Wetterskip Fryslân is de klimaatverandering een belangrijk onderwerp. In ons dagelijks werk spelen we daar op in met klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Hierdoor maken wij het mogelijk dat we in Fryslân maatschappelijk verantwoord kúnnen ondernemen.
Overigens is het werken aan ‘milieu’ geheel verweven met de andere aspecten van MVO, vanuit het proces, de organisatie, het bestuur en de financiën.

Om de mate waarin Wetterskip Fryslân maatschappelijk verantwoord onderneemt te kunnen beoordelen, onderscheiden we vijf invalshoeken:

  1. Proces
  2. Behoorlijk bestuur
  3. Mensen
  4. Milieu
  5. Welzijn

Hierna geven we per invalshoek aan welke mijlpalen we in 2018 hebben bereikt.

ga terug