Jaarrapportage 2018

Mijlpalen 2018

Gemaal De Heining; overgang van zoet naar zout

Met de feestelijke oplevering van gemaal De Heining bij Marrum werd Fryslân een bijzonder gemaal rijker. Het nieuwe gemaal in de zeedijk wordt bij zware regenval ingezet om water vanuit de Friese boezem en binnendijkse polders naar zee af te voeren. Maar ook daarbuiten zal het continu een stroom zoet water ‘door’ de zeedijk pompen. In het buitendijkse gebied vermengt het zoete water zich langzaam met het zoute water. Zo ontstaat er een geleidelijke zoet-zout overgang.

Brak water is uniek in Nederland. Alleen de Oosterschelde en de Eems-Dollard zijn nog plekken waar het zoete water zich mengt met zout water. Deze plekken zijn voor de natuur heel belangrijk, omdat ze bijzondere dieren en planten trekken. Ook kunnen vissen via het gemaal van de Waddenzee richting het Friese binnenland trekken en andersom. Hiermee verbeteren we de visstand. En een gezonde visstand levert een bijdrage aan goede waterkwaliteit.

Het gemaal is onderdeel van het omvangrijke project Vijfhuizen, ‘Fan swiet nei sâlt’. Hiermee geven we samen met It Fryske Gea, provincie Fryslân en gemeente Ferwerderadiel een impuls aan de waterafvoer, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in het gebied.

ga terug