Jaarrapportage 2018

Bijlage 1: Specificatie verloopoverzicht kredietportefeuille

Project

OHW 2018

Bij- en aframingen

Afgerond in 2018

Restant

Afronding Project

Project en omschrijving

Bruto

Netto

Bruto

Netto

Bruto

Netto

Bruto

Netto

Jaar

HWPB- Dijkversterking Ameland

77.300

0

-77.300

0

0

0

2018

HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk

12.900

0

0

0

12.900

0

2021

Programmamanagement nHWBP

1.800

0

-600

0

0

0

1.200

0

2025

HWBP - POV Waddenzeedijk Fase1

1.726

0

0

0

1.726

0

2019

HWBP - Koehool-Lauwersmeerdijk (verkenningsfase)

4.500

450

7.383

1.145

0

0

11.883

1.595

2023

HWBP - POV Waddenzeedijk Fase2

6.952

0

0

0

6.952

0

2019

HWBP - Deltagoot-proeven Lauwersmeerdijk

2.688

0

0

0

2.688

0

2018

HWBP- Lauwersmeerdijk (28H)

0

0

600

0

0

0

600

0

2022

Landelijke bijdrage HWBP 2018

0

0

6.300

6.300

-6.300

-6.300

0

0

2018

Aanbrengen dekl.gotensysteem 't Skoar-Wierum

310

310

0

0

310

310

2018

Ouderhoud Primaire Keringen 2018

0

0

814

814

-814

-814

0

0

2018

It Deel Akkrum, fase 1

1.450

1.450

-410

-410

0

0

1.040

1.040

2020

Kadeproject Sneek-Zuid buitengebied

4.765

3.600

-240

-240

-4.525

-3.360

0

0

2018

Oppenhuizen

6.500

6.500

-2.500

-2.500

0

0

4.000

4.000

2020

Aldemiede langs het Nije Djip

400

400

-400

-400

0

0

0

0

2020

Kadeherstel Zoute Poel Terherne

500

500

-170

-170

-330

-330

0

0

2019

Inrichting Wolvega-Zuid

1.245

1.015

0

0

-1.245

-1.015

0

0

2018

It Deel Akkrum, fase 2B

1.052

1.052

-500

-500

0

0

552

552

2019

Oudega aan het water

800

800

0

0

800

800

2023

Westerkwartier

1.120

1.120

-495

-495

-625

-625

0

0

2018

Leeuwarden-Oost

0

0

4.300

4.300

0

0

4.300

4.300

2021

Heerenveen

0

0

2.500

2.500

0

0

2.500

2.500

2021

Retentiepolders Fryslan-1, locatie Bouwepet

0

0

105

105

0

0

105

105

2021

Voorbereiding Regionale Keringen

1.500

1.500

0

0

1.500

1.500

Nvt

Gebiedeontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

6.266

6.266

0

0

6.266

6.266

2021

Project Súd Ie, 1e tranche

1.710

1.410

0

0

1.710

1.410

2019

Ferweradiel uitvoeringsmaatregelen

402

402

-402

-402

0

0

2018

WGP Ameland Algemeen

1.140

590

-571

-571

569

19

2018

WGP Appelscha deelgebied Harken-West

1.450

725

0

0

-1.450

-725

0

0

2018

Knelpunt Albert Mol's Menninge

125

125

-125

-125

0

0

2019

Bijdrage co-financiering POP3 2017 (1/2)

1.025

1.025

0

0

1.025

1.025

2019

Maatregelen waterplan Drachten

0

0

323

323

0

0

323

323

2021

Voorbereiding inrichting Watersystemen

500

500

0

0

500

500

Nvt

Waterbeheersingswerken Westerhornermolenpolder

325

325

0

0

325

325

2019

Omlegging hoofdwatergang Kootstertille

250

250

-250

-250

0

0

2018

Waterharmonica Terschelling

1.400

240

0

0

1.400

240

2019

Hermeandering Beekdal Linde

1.600

1.600

0

0

1.600

1.600

2020

KRW Rietoevers

225

225

0

0

225

225

2019

KRW-Tsjûkemar en Kûfurd

575

575

-575

-575

0

0

2018

GBO gemaal Nieuw Stroomland

575

205

-160

-45

-415

-160

0

0

2018

Boven-Tsjonger en Grootdiep

855

855

0

0

855

855

2019

Vispassages Grootdiep

315

315

0

0

315

315

2019

Visverbinding Kleindiep

115

115

-115

-115

0

0

2018

Lege Wâlden vervagnen onderleiders

1.400

1.400

-1.400

-1.400

0

0

2018

Bijdrage co-financiering POP3 2016

985

985

0

0

985

985

2020

Leeuwarden West en Schiltkampen

495

495

-116

-116

379

379

2019

Sansleat - It Far

0

0

200

200

0

0

200

200

2019

Herinrichten oever Grute Gaastmer

0

0

140

140

-140

-140

0

0

2018

Bijdrage co-financiering POP3 2017 (2/2)

130

130

0

0

130

130

2021

KRW oevers Tjonger

0

0

4.630

1.180

0

0

4.630

1.180

2020

Klimaat KRW Robuuste Polders

0

0

2.607

2.607

0

0

2.607

2.607

2021

VHK aanleg KRW- natte natuurinrichting t.p.v. Langdeel - Skalkewiid

0

0

70

70

0

0

70

70

2022

Tilgrupweg

0

0

90

90

0

0

90

90

2022

Spuisluis Dokkumer Nieuwezijlen

0

0

1.330

1.330

0

0

1.330

1.330

2020

Revisie Opmalingen en Stuwen Bevaarbaar Water

0

0

1.650

1.650

0

0

1.650

1.650

2020

Stuw Ykenverlaat

0

0

200

200

-200

-200

0

0

2018

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

15.129

2.668

-15.129

-2.668

0

0

2018

Gemalen Nieuwbouw 2012/ 2013

1.550

1.550

-1.550

-1.550

0

0

2018

Gemalen Centrale As

366

366

0

0

366

366

2017

Nieuwbouw gemalen 2016

5.300

5.300

400

400

0

0

5.700

5.700

2019

Minigemalen 2016

943

943

-400

-400

-543

-543

0

0

2018

Revisie gemalen 2016

2.195

2.195

-2.195

-2.195

0

0

2018

Gemaal Fallingabuorren

750

750

0

0

750

750

2019

Gemaal Noordergemaal

2.150

2.150

0

0

2.150

2.150

2020

Gemalen en actieve kunstwerken 2017

0

0

600

600

0

0

600

600

2019

Drachten-Zuid gemaal en stuw

1.377

1.377

0

0

1.377

1.377

2020

Minigemalen 2018

0

0

650

650

0

0

650

650

2020

Gemalen nieuwbouw Makkingaasterpolder

3.543

3.543

657

657

0

0

4.200

4.200

2021

Nieuwbouw gemaal Feansicht & KRW

0

0

1.465

1.465

0

0

1.465

1.465

2020

Gemaal Fokkemaoord

53

53

0

0

-53

-53

0

0

2018

Renovatie gemaal ruilverkaveling Oude Jokse eo

0

0

3.498

3.498

0

0

3.498

3.498

2020

Renovatie gemaal ruilverkaveling Koudum eo

0

0

1.015

1.015

0

0

1.015

1.015

2020

Voorbereiding gemalen

600

600

0

0

600

600

Nvt

Persleiding Makkum-Bolsward

3.100

3.100

-3.100

-3.100

0

0

2018

Frequentie-omvormers rioolgemalen

3.100

3.100

-300

-300

-2.800

-2.800

0

0

2018

Persleiding De Blesse-Wolvega

190

190

-190

-190

0

0

2018

Bijdrage riolering "Kletsterlaan" Smallingerland

215

215

-215

-215

0

0

2018

RG Gerkesklooster

0

0

500

500

0

0

500

500

2019

Voorbereiding Zuiveringtechnische werken

500

500

0

0

500

500

Nvt

RWZI Wolvega aanpassing

1.082

1.082

-1.082

-1.082

0

0

2018

RWZI Wijnjewoude afkoppelen/ opheffen

595

595

-363

-363

-232

-232

0

0

2018

RWZI Harlingen renovatie

10.000

10.000

870

870

0

0

10.870

10.870

2020

Groot Onderhoud RWZI + KAM maatregelen 2015

515

515

0

0

-515

-515

0

0

2018

Chloride tanken vervangen + 2 lavatorens

2.300

2.300

-2.300

-2.300

0

0

2018

Groot Onderhoud 2017

944

944

0

0

944

944

2020

Aanpassing afvoer RWZI Kootstertille/ RG Gerkesklooster

375

375

0

0

375

375

2019

Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen

0

0

15.000

15.000

0

0

15.000

15.000

2021

Groot Onderhoud 2018

0

0

630

630

0

0

630

630

2021

RWZI Akkrum mobiele doseerinstallatie

0

0

185

185

0

0

185

185

2019

RWZI's Ameland en Terschelling NBT's

0

0

1.400

1.400

0

0

1.400

1.400

2020

RWZI Bolsward, beluchting

0

0

850

850

0

0

850

850

2019

Drainzuilen 2018

0

0

410

410

0

0

410

410

2019

Analyzers 2018

0

0

775

775

0

0

775

775

2019

RWZI Gorredijk + Sloten, slibindikkers

0

0

260

260

0

0

260

260

2019

Centrale slibverwerking (voorbereiding)

1.000

1.000

45.300

45.300

0

0

46.300

46.300

2021

Vervanging Voervuiten CTO 2016

260

260

0

0

260

260

Ntb

Werkmaterieel CTO 2017

516

516

-38

-38

478

478

Ntb

Bedrijfswagen Laboratorium 2018

0

0

70

70

0

0

70

70

Ntb

Vervanging landmeetapparatuur 2018

0

0

28

28

-28

-28

0

0

Ntb

Vervanging voertuigen MURA 2018

0

0

28

28

0

0

28

28

Ntb

Werkmaterieel CTO 2018

0

0

804

804

-101

-101

703

703

Ntb

Vervangingsinvestering Laboratorium 2016

66

66

-66

-66

0

0

Ntb

Documentbeheer 1e tranche

415

415

0

0

415

415

Ntb

BWPK 3e tranche

950

950

-950

-950

0

0

Ntb

Crisismanagement Aanschaf Software 3Di

250

250

-250

-250

0

0

Ntb

Vervangen software 2017

400

400

-100

-100

300

300

Ntb

Software boezembeheer

300

300

-300

-300

0

0

Ntb

Vervangingsinvestering Laboratorium 2017

260

260

0

0

260

260

Ntb

Onderhoudproces + proces voorraadbeheer

85

85

0

0

85

85

Ntb

Infrastructuur/ hardware 2018

0

0

450

450

0

0

450

450

Ntb

Informatiebeveiliging 2018

0

0

420

420

0

0

420

420

Ntb

ICT organisatieprojecten 2018

0

0

480

480

0

0

480

480

Ntb

ICT continuïteit 2018

0

0

150

150

0

0

150

150

Ntb

Labaratorium apparatuur 2018

0

0

310

310

0

0

310

310

Ntb

Herinrichting vijver

0

0

80

80

0

0

80

80

2019

Voorbereiding verkiezingen 2019

0

0

300

300

0

0

300

300

2019

210.745

86.368

104.289

94.716

-128.635

-36.499

186.399

144.585

ga terug