Jaarrapportage 2018

Weerstandsvermogen

We hebben het beleid voor de reserves en voorzieningen vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen. Op grond van dit beleid staan er op de balans de volgende reserves:

•   Algemene reserves

•   Reserves voor tariefsegalisatie
•   Overige bestemmingsreserves

ga terug