Jaarrapportage 2018

Staat van vaste activa

bedragen x € 1

Stand 01-01-2018, cumulatief

aanschafprijs

afschrijvingen en bijdragen reserves

subsidies

boekwaarde

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Werken in exploitatie (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

26.343.201

8.057.003

18.286.198

Subtotaal in exploitatie IVA

26.343.201

8.057.003

0

18.286.198

A Werken in exploitatie (MVA)

* gronden

2.482.778

2.482.778

* vervoermiddelen en werktuigen

5.540.797

3.025.028

2.515.769

* overige bedrijfsmiddelen

6.835.021

3.253.195

3.581.826

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

27.227.963

6.903.601

20.324.362

* primaire waterkeringen

31.295.691

11.314.234

19.981.457

* boezemwaterkeringen

169.488.312

51.549.929

117.938.383

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

89.040.119

42.026.327

47.013.792

* gemalen waterkwantiteit

95.275.564

27.064.982

68.210.582

* zuiveringstechnische werken :

- zuiveringsinstallaties

157.729.525

69.622.724

88.106.801

- transportsystemen

49.413.785

22.562.251

26.851.534

- slibverwerkingsinstallaties

9.196.384

7.336.527

1.859.856

* wegen

294.105

264.743

29.362

Subtotaal werken in exploitatie MVA

643.820.043

244.923.542

0

398.896.501

Totaal werken in exploitatie

670.163.244

252.980.545

417.182.699

B Onderhanden werken (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

6.599.021

6.599.021

Subtotaal in exploitatie IVA

6.599.021

0

0

6.599.021

B Onderhanden werken (MVA)

* gronden

* vervoermiddelen en werktuigen

1.045.969

1.045.969

* overige bedrijfsmiddelen

2.801.408

2.801.408

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

4.073.539

4.073.539

* primaire waterkeringen

86.489.553

78.118.702

8.370.850

* boezemwaterkeringen

11.172.136

2.133.591

9.038.545

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

24.265.085

5.645.842

18.619.244

* gemalen waterkwantiteit

21.865.915

8.768.246

13.097.669

* zuiveringstechnische werken :

- zuiveringsinstallaties

10.120.128

10.120.128

- transportsystemen

1.906.245

1.906.245

- slibverwerkingsinstallaties

3.581

3.581

* wegen

Subtotaal werken in exploitatie MVA

163.743.560

0

94.666.382

69.077.179

Totaal onderhanden werken

170.342.581

94.666.382

75.676.200

Totaal materiële activa

840.505.825

252.980.545

94.666.382

492.858.899

Financiele vaste activa

aanschafprijs

cumulatieve

verminderingen

boekwaarde

afschrijvingen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Deelneming Wetterskip Fryslân Deelnemingen

99.600

Kapitaalverstrekking aan bedrijven

412.845

Deelneming Wetterskip Leasing BV

-

Leningen aan ambtenaren

-

512.445

bedragen x € 1

Mutaties in jaar 2018

overname

nieuwb. derden

geact. lasten

overboeking OHW

aanschafw. desinv.

cum. afschr.

ontv. subs.

afschr.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

A Werken in exploitatie (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

6.599.021

5.137.312

Subtotaal in exploitatie IVA

6.599.021

5.137.312

A Werken in exploitatie (MVA)

* gronden

* vervoermiddelen en werktuigen

945.093

339.585

303.323

518.982

* overige bedrijfsmiddelen

1.574.862

1.183.662

1.183.662

1.809.907

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

4.073.539

1.108.276

* primaire waterkeringen

1.262.909

1.270.117

* boezemwaterkeringen

8.736.738

414.825

414.825

7.089.900

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

8.198.868

812.132

812.132

3.866.531

* gemalen waterkwantiteit

9.044.072

1.020.204

1.020.204

5.505.804

* zuiveringstechnische werken :

- zuiveringsinstallaties

8.850.236

1.142.831

1.142.831

7.414.099

- transportsystemen

3.235.011

3.235.011

1.939.351

- slibverwerkingsinstallaties

2.114.285

2.114.285

357.003

* wegen

14.705

Subtotaal werken in exploitatie MVA

42.686.317

10.262.535

10.226.273

30.894.675

Totaal werken in exploitatie

49.285.338

10.262.535

10.226.272

36.031.987

B Onderhanden werken (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

6.325.229

-6.599.021

Subtotaal in exploitatie IVA

6.325.229

-6.599.021

B Onderhanden werken (MVA)

* gronden

* vervoermiddelen en werktuigen

167.426

0

-1.045.315

* overige bedrijfsmiddelen

1.443.814

568.371

-1.474.640

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

19.300

69

-4.073.539

* primaire waterkeringen

9.002.835

1.806.632

-1.262.909

15.752.704

* boezemwaterkeringen

1.952.673

1.151.582

-5.090.118

-1.253.193

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

627.684

1.544.865

-11.845.488

-1.889.406

* gemalen waterkwantiteit

10.045.320

2.354.320

-9.044.072

5.228.285

* zuiveringstechnische werken :

- zuiveringsinstallaties

3.018.721

1.434.639

-8.850.236

- transportsystemen

3.585.498

655.710

- slibverwerkingsinstallaties

109.467

793.851

* wegen

Subtotaal werken in exploitatie MVA

29.972.739

10.310.039

-42.686.317

17.838.389

Totaal onderhanden werken

0,00

36.297.968

10.310.039

-49.285.338

17.838.389

Totaal materiële activa

0,00

36.297.968

10.310.039

10.262.535

10.226.272

17.838.389

36.031.987

Financiele vaste activa

herw.

overige vermeerd.

waarde vermindering

overige vermind.

(1)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Deelneming Wetterskip Fryslân Deelnemingen

-

Kapitaalverstrekking aan bedrijven

Deelneming Wetterskip Leasing BV

-

Leningen aan ambtenaren

-

-

bedragen x € 1

Stand 31-12-2018, cumulatief

aanschafprijs

afschrijvingen en bijdragen reserves

subsidies

boekwaarde

(13)

(14)

(15)

(16)

A Werken in exploitatie (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

32.942.222

13.194.314

19.747.908

Subtotaal in exploitatie IVA

32.942.222

13.194.314

19.747.908

A Werken in exploitatie (MVA)

* gronden

2.482.778

2.482.778

* vervoermiddelen en werktuigen

6.146.306

3.240.688

2.905.618

* overige bedrijfsmiddelen

7.226.220

3.879.440

3.346.781

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

31.301.503

8.011.878

23.289.625

* primaire waterkeringen

32.558.600

12.584.351

19.974.249

* boezemwaterkeringen

177.810.226

58.225.004

119.585.222

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

96.426.854

45.080.726

51.346.129

* gemalen waterkwantiteit

103.299.432

31.550.582

71.748.851

* zuiveringstechnische werken :

- zuiveringsinstallaties

165.436.929

75.893.992

89.542.937

- transportsystemen

46.178.773

21.266.591

24.912.183

- slibverwerkingsinstallaties

7.082.098

5.579.245

1.502.853

* wegen

294.105

279.448

14.657

Subtotaal werken in exploitatie MVA

676.243.825

265.591.944

410.651.881

Totaal werken in exploitatie

709.186.047

278.786.259

430.399.788

B Onderhanden werken (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

6.325.229

6.325.229

Subtotaal in exploitatie IVA

6.325.229

6.325.229

B Onderhanden werken (MVA)

* gronden

* vervoermiddelen en werktuigen

168.080

168.080

* overige bedrijfsmiddelen

3.338.954

3.338.954

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

19.368

19.368

* primaire waterkeringen

96.036.111

93.871.406

2.164.705

* boezemwaterkeringen

9.186.273

880.398

8.305.875

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

14.592.147

3.756.436

10.835.711

* gemalen waterkwantiteit

25.221.483

13.996.531

11.224.952

* zuiveringstechnische werken :

- zuiveringsinstallaties

5.723.253

5.723.253

- transportsystemen

6.147.453

6.147.453

- slibverwerkingsinstallaties

906.900

906.900

* wegen

Subtotaal werken in exploitatie MVA

161.340.022

112.504.771

48.835.251

Totaal onderhanden werken

167.665.251

112.504.771

55.160.480

Totaal materiële activa

876.851.298

278.786.259

112.504.771

485.560.269

Financiele vaste activa

cumulatieve

aanschafprijs

verminderingen

boekwaarde

(1)

(13)

(14)

(15)

(16)

Deelneming Wetterskip Fryslân Deelnemingen

99.600

99.600

Kapitaalverstrekking aan bedrijven

412.845

412.845

Deelneming Wetterskip Leasing BV

-

-

Leningen aan ambtenaren

-

-

Totaal materiële activa

512.445

512.445

ga terug