Jaarrapportage 2018

Financiën

3 Financiën

In dit hoofdstuk staan de door het Waterschapsbesluit artikel 4.30 verplichte paragrafen. Daarnaast is ook een risicoparagraaf opgenomen.