Jaarrapportage 2018

Mijlpalen 2018

Dijkverbetering Ameland afgerond

In september werd de verbeterde Waddenzeedijk van Ameland opgeleverd. Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan de verbetering van deze 16 kilometer lange dijk. Dat was nodig omdat de dijk niet meer voldeed aan de veiligheidseisen.   

De Amelander dijk is gemiddeld zo’n 35 centimeter verhoogd en versterkt met grove breuksteen, open steenasfalt en klei én heeft zijn groene uiterlijk behouden. Niet alleen het versterken van de dijk was een enorme klus, ook de logistiek was een flinke uitdaging. Ruim 800.000 ton breuksteen, klei, zand en asfalt moest met vrachtschepen naar Ameland worden vervoerd. En vanwege het broed- en stormseizoen kon alleen in de zomermaanden worden gewerkt.

De dijkverbetering is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en heeft 77 miljoen euro gekost. De dijk moet de Amelanders zeker vijftig jaar beschermen tegen overstromingen.

De oplevering werd gevierd met het muziekspektakel Skiemer Wad dat de Amelander stichting De Hort Op organiseerde in het kader van LF2018.

ga terug