Jaarrapportage 2018

Mijlpalen 2018

Klimaateffect-atlas gepresenteerd

In november 2018 werd de Friese klimaateffect-atlas gepresenteerd. Hierin staat welke gebieden last krijgen van de gevolgen van klimaatverandering. Waar treedt als eerste wateroverlast op bij toenemende hoosbuien of welke gebieden hebben het meeste last van hitte en droogte. Aan de atlas is ruim een jaar gewerkt waarbij zowel voor de bebouwde kom als het platteland berekeningen gemaakt zijn. De atlas helpt gemeenten, grondeigenaren, waterschap en inwoners bij het voeren van de klimaatdialoog. Hierin bespreken betrokken partijen welke maatregelen zij kunnen nemen om voorbereid te zijn op  de gevolgen van klimaatverandering.  

ga terug