Jaarrapportage 2018

Mijlpalen 2018

Schoon erf, schoon water

Ook in 2018 werkten we hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld in het project ‘Schoon erf, schoon water’. Hierin werken we samen met melkveehouders aan het terugdringen van erfafspoeling. Bij flinke regenval spoelen perssappen en resten van mest van het boerenerf in de sloot. Dit is niet goed voor de waterkwaliteit. Met vaak simpele inrichtingsmaatregelen op en rond het erf is dit te voorkomen. Deelnemers krijgen kosteloos adviseurs op bezoek die samen met hen op zoek gaan naar de juiste maatregelen op het erf om erfafspoeling te voorkomen. Een unieke kans om er voor te zorgen dat melkveehouders in Fryslân alles op orde hebben met betrekking tot erfafspoeling en zo boetes in de toekomst voorkomen. Inmiddels doen er 850 boeren mee aan het project.

‘Schoon erf, schoon water’ is een samenwerkingsproject van de Agrarische Jongeren, LTO-Noord, de Nederlandse Melkveehoudersbond, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

ga terug